En vän till dig är allt jag någonsin kommer att bli, men jag kommer alltid i hemlighet önskar det sätt du vill att hon skulle vara det sätt du vill ha mig.


en-vän-till-dig-är-allt-jag-någonsin-kommer-att-bli-men-jag-kommer-alltid-i-hemlighet-önskar-det-sätt-vill-att-hon-skulle-vara-det-sätt-vill
rashida roweväntilldigäralltjagnågonsinkommerattblimenalltidhemlighetnskardetsättvillhonskullevarahamigen vänvän tilltill digdig ärär alltallt jagjag någonsinnågonsin kommerkommer attatt blimen jagjag kommerkommer alltidalltid ii hemlighethemlighet önskarönskar detdet sättsätt dudu villvill attatt honhon skulleskulle varavara detdet sättsätt dudu villvill haha migen vän tillvän till digtill dig ärdig är alltär allt jagallt jag någonsinjag någonsin kommernågonsin kommer attkommer att blimen jag kommerjag kommer alltidkommer alltid ialltid i hemligheti hemlighet önskarhemlighet önskar detönskar det sättdet sätt dusätt du villdu vill attvill att honatt hon skullehon skulle varaskulle vara detvara det sättdet sätt dusätt du villdu vill havill ha mig

En vän till dig är allt jag någonsin kommer att bli, men jag kommer alltid i hemlighet önskar det sätt du vill att hon skulle på det sätt du vill ha mig.
en-vän-till-dig-är-allt-jag-någonsin-kommer-att-bli-men-jag-kommer-alltid-i-hemlighet-önskar-det-sätt-vill-att-hon-skulle-på-det-sätt-vill-ha
Helt enkelt. Behandla människor på det sätt du själv vill bli behandlad. Och alltid älska det sätt du vill bli älskad!!! -Nishan Panwar
helt-enkelt-behandla-människor-på-det-sätt-själv-vill-bli-behandlad-och-alltid-älska-det-sätt-vill-bli-älskad
Jag vill inte känna sig som ett misslyckande att min dotter. Hon är det bästa jag någonsin har gjort. . Buffy - ganska stora och allt, men Charlotte sätt bättre
jag-vill-inte-känna-sig-som-ett-misslyckande-att-min-dotter-hon-är-det-bästa-jag-någonsin-har-gjort-buffy-ganska-stora-och-allt-men
Vara det sätt som du vill, men inte det sätt på vilket det andra vill i dig. -Rahul Prasad
vara-det-sätt-som-vill-men-inte-det-sätt-på-vilket-det-andra-vill-i-dig
Jag saknar det sätt du brukade krama mig, jag saknar det sätt du använde för att kyssa mina läppar, men mest av allt jag saknar det sätt du höll mig och mitt hjärta. Jag saknar dig...
jag-saknar-det-sätt-brukade-krama-mig-jag-saknar-det-sätt-använde-för-att-kyssa-mina-läppar-men-mest-av-allt-jag-saknar-det-sätt-höll-mig
Jag vill inte bara vara flickan pojkar hetsa upp sig, jag har ingen önskan för människor att se mig i en sexig sätt. Jag kommer inte att göra nakenhet någonsin. -Alicia Silverstone
jag-vill-inte-bara-vara-flickan-pojkar-hetsa-upp-sig-jag-har-ingen-önskan-för-människor-att-se-mig-i-sexig-sätt-jag-kommer-inte-att-göra