En sak som jag ogillar är sluddra som jag stöder bara politiska kandidater på grund av verksamheten.


en-sak-som-jag-ogillar-är-sluddra-som-jag-stöder-bara-politiska-kandidater-på-grund-av-verksamheten
saksomjagogillarärsluddrastderbarapolitiskakandidatergrundavverksamhetenen saksak somsom jagjag ogillarogillar ärär sluddrasluddra somsom jagjag stöderstöder barabara politiskapolitiska kandidaterkandidater påpå grundgrund avav verksamhetenen sak somsak som jagsom jag ogillarjag ogillar ärogillar är sluddraär sluddra somsluddra som jagsom jag stöderjag stöder barastöder bara politiskabara politiska kandidaterpolitiska kandidater påkandidater på grundpå grund avgrund av verksamhetenen sak som jagsak som jag ogillarsom jag ogillar ärjag ogillar är sluddraogillar är sluddra somär sluddra som jagsluddra som jag stödersom jag stöder barajag stöder bara politiskastöder bara politiska kandidaterbara politiska kandidater påpolitiska kandidater på grundkandidater på grund avpå grund av verksamhetenen sak som jag ogillarsak som jag ogillar ärsom jag ogillar är sluddrajag ogillar är sluddra somogillar är sluddra som jagär sluddra som jag stödersluddra som jag stöder barasom jag stöder bara politiskajag stöder bara politiska kandidaterstöder bara politiska kandidater påbara politiska kandidater på grundpolitiska kandidater på grund avkandidater på grund av verksamheten

Även om jag stöder invandring regleras genom en rättslig ram, stöder jag inte belöna dem som bröt mot lagen att ta sig hit.
Även-om-jag-stöder-invandring-regleras-genom-rättslig-ram-stöder-jag-inte-belöna-dem-som-bröt-lagen-att-sig-hit
Jag stöder homoäktenskap. Jag stöder homoäktenskap eftersom jag anser att konservativa stöder institutioner engagemang.
jag-stöder-homoäktenskap-jag-stöder-homoäktenskap-eftersom-jag-anser-att-konservativa-stöder-institutioner-engagemang
Jag tror att vi amerikaner, av alla människor, förstår vikten av en bra, rättsliga, konstitutionella ram som grund för det politiska livet.
jag-tror-att-vi-amerikaner-av-alla-människor-förstår-vikten-av-bra-rättsliga-konstitutionella-ram-som-grund-för-det-politiska-livet
Jag var på väg att läsa din politiska rant som du skrivit på Facebook, men jag gick bara leva mitt liv i stället.
jag-var-på-väg-att-lä-din-politiska-rant-som-skrivit-på-facebook-men-jag-gick-bara-leva-mitt-liv-i-stället
Jag stöder laglig invandring. Jag stöder inte amnesti eftersom det inte är rättvist att människor står i kö vid konsulat runt om i världen.
jag-stöder-laglig-invandring-jag-stöder-inte-amnesti-eftersom-det-inte-är-rättvist-att-människor-står-i-kö-vid-konsulat-runt-om-i-världen
Jag stöder inte fred i Mellanöstern. Och jag stöder inte Arafat. Han är en dum, inkompetent idiot!
jag-stöder-inte-fred-i-mellanöstern-och-jag-stöder-inte-arafat-han-är-dum-inkompetent-idiot