En riktig mirakel skulle vara Jesus vrida vatten till billigare bensin.


en-riktig-mirakel-skulle-vara-jesus-vrida-vatten-till-billigare-bensin
riktigmirakelskullevarajesusvridavattentillbilligarebensinen riktigriktig mirakelmirakel skulleskulle varavara jesusjesus vridavrida vattenvatten tilltill billigarebilligare bensinen riktig mirakelriktig mirakel skullemirakel skulle varaskulle vara jesusvara jesus vridajesus vrida vattenvrida vatten tillvatten till billigaretill billigare bensinen riktig mirakel skulleriktig mirakel skulle varamirakel skulle vara jesusskulle vara jesus vridavara jesus vrida vattenjesus vrida vatten tillvrida vatten till billigarevatten till billigare bensinen riktig mirakel skulle varariktig mirakel skulle vara jesusmirakel skulle vara jesus vridaskulle vara jesus vrida vattenvara jesus vrida vatten tilljesus vrida vatten till billigarevrida vatten till billigare bensin

Käre Jesus, jag har råd vin. Hur du börjar vrida vatten till gas?
käre-jesus-jag-har-råd-vin-hur-börjar-vrida-vatten-till-gas
Vi kan vara olja och vatten. Detta kan vara ett stort misstag. Vi kan brinna som bensin och eld, men det är en chans vi måste ta. -Thompson Square
vi-kan-vara-olja-och-vatten-detta-kan-vara-ett-stort-misstag-vi-kan-brinna-som-bensin-och-eld-men-det-är-chans-vi-måste
Om Jesus var här, tror du Jesus skulle visa mig någon kärlek? Tror du att Jesus skulle älska mig?
om-jesus-var-här-tror-jesus-skulle-visa-mig-någon-kärlek-tror-att-jesus-skulle-älska-mig
En riktig man skulle lägga all sin kraft bara för att vara med dig. En riktig kvinna kommer att ge dig den chansen utan att tveka eller funderar negativ
en-riktig-man-skulle-lägga-all-sin-kraft-bara-för-att-vara-med-dig-en-riktig-kvinna-kommer-att-ge-dig-den-chansen-utan-att-tveka-eller-funderar
Om du tror på mirakel, kommer mirakel komma till dig.
om-tror-på-mirakel-kommer-mirakel-komma-till-dig
Det anses ofta vara ett mirakel att gå på vatten eller att sväva i luften. Jag tycker det verkliga miraklet är … att gå på jorden. -Thich Nhat Hanh
det-anses-ofta-vara-ett-mirakel-att-gå-på-vatten-eller-att-sväva-i-luften-jag-tycker-det-verkliga-miraklet-är-att-gå-på-jorden