En riktig man ger, skyddar och alltid håller en Promise


en-riktig-man-ger-skyddar-och-alltid-håller-promise
jivaro brawleyriktigmangerskyddarochalltidhållerpromiseen riktigriktig manman gerskyddar ochoch alltidalltid hållerhåller enen promiseen riktig manriktig man gerskyddar och alltidoch alltid hålleralltid håller enhåller en promiseen riktig man gerskyddar och alltid hålleroch alltid håller enalltid håller en promiseskyddar och alltid håller enoch alltid håller en promise

En riktig man skyddar ditt hjärta, han spelar inte med det.En riktig pojkvän håller att en sak som alltid är på sinnet bort och tillrätta det.Promise me you'll never forget all times we spent together and promise me no one will take my place in your heart.En riktig man ger sin dam uppmärksamhet hon förtjänar, ger henne alla sin kärlek, kallar henne vacker, och behandlar henne som en drottningDamer. En riktig man kommer inte att skicka blandade signaler... Orsak en riktig man vet vad han villEn riktig man är inte en man som säger trevliga saker för kvinnor. En riktig man är en man som säger trevliga saker och hans handlingar tillbaka dessa ord upp