En kvinnas tystnad säger allt. Hennes tystnad och frånvaro av uttryck innebär att hon har nått sin bristningsgränsen


en-kvinnas-tystnad-säger-allt-hennes-tystnad-och-frånvaro-av-uttryck-innebär-att-hon-har-nått-sin-bristningsgränsen
kvinnastystnadsägerallthennesochfrånvaroavuttryckinnebäratthonharnåttsinbristningsgränsenen kvinnaskvinnas tystnadtystnad sägersäger allthennes tystnadtystnad ochoch frånvarofrånvaro avav uttryckuttryck innebärinnebär attatt honhon harhar nåttnått sinsin bristningsgränsenen kvinnas tystnadkvinnas tystnad sägertystnad säger allthennes tystnad ochtystnad och frånvarooch frånvaro avfrånvaro av uttryckav uttryck innebäruttryck innebär attinnebär att honatt hon harhon har nåtthar nått sinnått sin bristningsgränsenen kvinnas tystnad sägerkvinnas tystnad säger allthennes tystnad och frånvarotystnad och frånvaro avoch frånvaro av uttryckfrånvaro av uttryck innebärav uttryck innebär attuttryck innebär att honinnebär att hon haratt hon har nåtthon har nått sinhar nått sin bristningsgränsenen kvinnas tystnad säger allthennes tystnad och frånvaro avtystnad och frånvaro av uttryckoch frånvaro av uttryck innebärfrånvaro av uttryck innebär attav uttryck innebär att honuttryck innebär att hon harinnebär att hon har nåttatt hon har nått sinhon har nått sin bristningsgränsen

Och nu finns det bara tystnad, tystnad, tystnad, säger allt vi inte visste -William Rose Benet
och-nu-finns-det-bara-tystnad-tystnad-tystnad-säger-allt-vi-inte-visste
Silence läker; tystnad lugnar; tystnad bekvämligheter; tystnad renar; tystnad förnyar oss. -Dada JP Vaswani
silence-läker-tystnad-lugnar-tystnad-bekvämligheter-tystnad-renar-tystnad-förnyar-oss
Musik och tystnad kombinera starkt eftersom musik görs med tystnad, och tystnad är full av musik.
musik-och-tystnad-kombinera-starkt-eftersom-musik-görs-med-tystnad-och-tystnad-är-full-av-musik
Tystnad är en flicka mest högljudda rop. Om hon är mållös, är för trött för ord hennes hjärta.
tystnad-är-flicka-mest-högljudda-rop-om-hon-är-mållös-är-för-trött-för-ord-hennes-hjärta
Tystnad ensam är värd att höras. Tystnad är av olika djup och fertilitet som jord. -HD Thoreau
tystnad-ensam-är-värd-att-höras-tystnad-är-av-olika-djup-och-fertilitet-som-jord
Vältajmad tystnad är den mest befallande uttryck.
vältajmad-tystnad-är-den-mest-befallande-uttryck