En irreducible resterande 38 år i branschen är antalet varaktiga, kärleksfull vänskap jag har gjort.


en-irreducible-resterande-38-år-i-branschen-är-antalet-varaktiga-kärleksfull-vänskap-jag-har-gjort
irreducibleresterande38årbranschenärantaletvaraktigakärleksfullvänskapjaghargjorten irreducibleirreducible resteranderesterande 38i branschenbranschen ärär antaletantalet varaktigakärleksfull vänskapvänskap jagjag harhar gjorten irreducible resterandeirreducible resterande 38resterande 38 årår i branscheni branschen ärbranschen är antaletär antalet varaktigakärleksfull vänskap jagvänskap jag harjag har gjorten irreducible resterande 38irreducible resterande 38 årresterande 38 år i38 år i branschenår i branschen äri branschen är antaletbranschen är antalet varaktigakärleksfull vänskap jag harvänskap jag har gjorten irreducible resterande 38 årirreducible resterande 38 år iresterande 38 år i branschen38 år i branschen ärår i branschen är antaleti branschen är antalet varaktigakärleksfull vänskap jag har gjort

Den idealiska vänskap är att känna som en medan resterande två.
den-idealiska-vänskap-är-att-känna-som-medan-resterande-två
Jag har gjort några av de bästa vänner som jag har fått i den här branschen.
jag-har-gjort-några-av-de-bästa-vänner-som-jag-har-fått-i-den-här-branschen
Det har varit fantastiskt, antalet reklamfilmer som jag har gjort, med början tillbaka 1968. Det måste vara 8000.
det-har-varit-fantastiskt-antalet-reklamfilmer-som-jag-har-gjort-med-början-tillbaka-1968-det-måste-vara-8000
Gott kamratskap och vänskap är varaktiga, rationella och manliga nöjen.
gott-kamratskap-och-vänskap-är-varaktiga-rationella-och-manliga-nöjen
Vi har gjort människor i branschen och de människor som ser oss medvetna om att Gud älskar dem. -Della Reese
vi-har-gjort-människor-i-branschen-och-de-människor-som-ser-oss-medvetna-om-att-gud-älskar-dem
Branschen har förändrats så mycket att du inte bara kan utforma något, sätta på en stor show, och säga:
branschen-har-förändrats-så-mycket-att-inte-bara-kan-utforma-något-sätta-på-stor-show-och-säga-okej-är-mitt-jobb-gjort