En gnista av vänlighet kan starta en eld av kärlek


en-gnista-av-vänlighet-kan-starta-eld-av-kärlek
gnistaavvänlighetkanstartaeldkärleken gnistagnista avav vänlighetvänlighet kankan startastarta enen eldeld avav kärleken gnista avgnista av vänlighetav vänlighet kanvänlighet kan startakan starta enstarta en elden eld aveld av kärleken gnista av vänlighetgnista av vänlighet kanav vänlighet kan startavänlighet kan starta enkan starta en eldstarta en eld aven eld av kärleken gnista av vänlighet kangnista av vänlighet kan startaav vänlighet kan starta envänlighet kan starta en eldkan starta en eld avstarta en eld av kärlek

Låt inte din eld gå ut gnista av oersättlig gnistaEn individ är bara en tyst gnista när de måste stå ensam, men när andra står bredvid dem blir så enkelt gnista en kraftig eld.Att lära sig att läsa är att tända en eld; varje stavelse som stavas ut är en gnista.Gå ut ur ditt sätt att visa medkänsla. Det kommer att starta en kedjereaktion och du vet aldrig hur långt lite vänlighet kan gå.Vänlighet i ord skapar förtroende. Vänlighet tänkande skapar djupsinne. Vänlighet ge skapar kärlekIngen kan gå tillbaka och starta en ny början, men vem som helst kan starta idag och göra en ny slut