En gång i en stund, rätt i mitten av ett vanligt liv... kärlek ger oss en saga.


en-gång-i-stund-rätt-i-mitten-av-ett-vanligt-liv-kärlek-ger-oss-saga
gångstundrättmittenavettvanligtlivkärlekgerosssagaen gånggång ien stundrätt ii mittenmitten avav ettett vanligtvanligt livliv kärlekkärlek gerger ossoss enen sagaen gång igång i eni en stundrätt i mitteni mitten avmitten av ettav ett vanligtett vanligt livvanligt liv kärlekliv kärlek gerkärlek ger ossger oss enoss en sagaen gång i engång i en stundrätt i mitten avi mitten av ettmitten av ett vanligtav ett vanligt livett vanligt liv kärlekvanligt liv kärlek gerliv kärlek ger osskärlek ger oss enger oss en sagaen gång i en stundrätt i mitten av etti mitten av ett vanligtmitten av ett vanligt livav ett vanligt liv kärlekett vanligt liv kärlek gervanligt liv kärlek ger ossliv kärlek ger oss enkärlek ger oss en saga

Då och då, precis i mitten av ett vanligt liv, ger oss kärlek en saga.
då-och-då-precis-i-mitten-av-ett-vanligt-liv-ger-oss-kärlek-saga
En gång i en stund, precis i mitten av det vanliga livet, ger oss kärlek en saga.
en-gång-i-stund-precis-i-mitten-av-det-vanliga-livet-ger-oss-kärlek-saga
Då och då rätt i mitten av det vanliga livet kärlek ger oss en saga.
då-och-då-rätt-i-mitten-av-det-vanliga-livet-kärlek-ger-oss-saga
Då och då, precis i mitten av ett vanligt liv... En saga verkligen gå i uppfyllelse...
då-och-då-precis-i-mitten-av-ett-vanligt-liv-en-saga-verkligen-gå-i-uppfyllelse
Gud inte lova oss ett liv där vi aldrig skulle falla, men han försäkrar oss om ett liv där vi kan stiga varje gång vi faller
gud-inte-lova-oss-ett-liv-där-vi-aldrig-skulle-falla-men-han-försäkrar-oss-om-ett-liv-där-vi-kan-stiga-varje-gång-vi-faller
Ibland om du ger någon bara en stund av din tid, kommer de att hamna ger dig resten av sitt liv.
ibland-om-ger-någon-bara-stund-av-din-tid-kommer-de-att-hamna-ger-dig-resten-av-sitt-liv