... .En Enkel jag älskar dig betyder mer än pengar....


en-enkel-jag-älskar-dig-betyder-mer-än-pengar
frank sinatraenkeljagälskardigbetydermeränpengaren enkelenkel jagjag älskarälskar digdig betyderbetyder mermer änän pengaren enkel jagenkel jag älskarjag älskar digälskar dig betyderdig betyder merbetyder mer änmer än pengaren enkel jag älskarenkel jag älskar digjag älskar dig betyderälskar dig betyder merdig betyder mer änbetyder mer än pengaren enkel jag älskar digenkel jag älskar dig betyderjag älskar dig betyder merälskar dig betyder mer ändig betyder mer än pengar

... En enkel jag älskar dig betyder mer än pengar.Jag älskar dig mer än jag kan säga och brinner varför jag är så rädd att jag kommer att förlora dig. Eftersom du betyder allt för mig, jag behöver dig för att jag älskar dig!Morgon betyder inte att få upp och arbeta, betyder det Gud älskar dig så mycket att han låter dig leva en annan dag för att göra mer bra saker.En kram till dig betyder att jag behöver dig. En kyss för dig betyder att jag älskar dig. En uppmaning till dig betyder att jag saknar dig.En kram betyder att jag behöver dig. En kyss betyder att jag älskar dig. Ett samtal betyder att jag saknar digJag älskar dig mer än några ord kan säga, jag älskar dig mer än varje handling jag tar, jag ska vara här älska dig till slutet.