En ärlig man är ädlaste Guds verk.


en-ärlig-man-är-ädlaste-guds-verk
ärligmanärädlastegudsverken ärligärlig manman ärär ädlasteädlaste gudsguds verken ärlig manärlig man ärman är ädlasteär ädlaste gudsädlaste guds verken ärlig man ärärlig man är ädlasteman är ädlaste gudsär ädlaste guds verken ärlig man är ädlasteärlig man är ädlaste gudsman är ädlaste guds verk

En ärlig man är den ädlaste Guds verk.En ärlig Gud är den ädlaste människans verk.När en man förstör godtyckligt en av de verk man vi kallar honom en vandal. När han förstör en av Guds verk vi kallar honom en idrottsman.Nakenhet kvinnan är Guds verkDet finns tre steg i Guds verk: omöjligt, svårt, gjortBakom varje Guds verk du kommer alltid att hitta någon knästående formulär.