En ärlig Gud är den ädlaste människans verk.


en-ärlig-gud-är-den-ädlaste-människans-verk
ärliggudärdenädlastemänniskansverken ärligärlig gudgud ärär denden ädlasteädlaste människansmänniskans verken ärlig gudärlig gud ärgud är denär den ädlasteden ädlaste människansädlaste människans verken ärlig gud ärärlig gud är dengud är den ädlasteär den ädlaste människansden ädlaste människans verken ärlig gud är denärlig gud är den ädlastegud är den ädlaste människansär den ädlaste människans verk

En ärlig man är den ädlaste Guds verk.En ärlig man är ädlaste Guds verk.Om Gud är Gud och människan en varelse som gjorts i bilden av den gudomliga intelligens, är hans ädlaste funktion sökandet efter sanningen.Den minsta av åtgärder är alltid bättre än den ädlaste av avsikter.Kärleken till skönhet i dess många former är den ädlaste gåva av den mänskliga hjärnan.Men det är bra för mig att nalkas Gud: Jag har satt min tillit till Herren Gud, att jag kan förklara alla dina verk. (Ps 73:28)