Eftersom du lever allt är möjligt


eftersom-lever-allt-är-möjligt
eftersomleveralltärmjligteftersom dudu leverlever alltallt ärär möjligteftersom du leverdu lever alltlever allt ärallt är möjligteftersom du lever alltdu lever allt ärlever allt är möjligteftersom du lever allt ärdu lever allt är möjligt

Här är ett bevis på att om du lever tillräckligt länge, är allt möjligt.Eftersom du är levande är allt möjligt.För att vara full av tillförsikt ta allt positivt och möjligt. När du väljer att vara positiv allt är möjligt.Lever varje ögonblick av ditt liv eftersom det i slutändan allt du har är minnen.Njut i bra saker så mycket som möjligt, eftersom allt slutar en dag, men bra minnen förblir evigt.Vi lever för att förlåta den som skadar oss, eftersom vi växer, vi lever, dör vi men vi aldrig försöka glömma orsakerna till