Effektivt, är nästan omöjligt förändring utan hela branschen samarbete, samarbete och samförstånd


effektivt-är-nästan-omöjligt-förändring-utan-hela-branschen-samarbete-samarbete-och-samförstånd
effektivtärnästanomjligtfrändringutanhelabranschensamarbetesamarbeteochsamfrståndär nästannästan omöjligtomöjligt förändringförändring utanutan helahela branschenbranschen samarbetesamarbete ochoch samförståndär nästan omöjligtnästan omöjligt förändringomöjligt förändring utanförändring utan helautan hela branschenhela branschen samarbetesamarbete och samförståndär nästan omöjligt förändringnästan omöjligt förändring utanomöjligt förändring utan helaförändring utan hela branschenutan hela branschen samarbeteär nästan omöjligt förändring utannästan omöjligt förändring utan helaomöjligt förändring utan hela branschenförändring utan hela branschen samarbete

Vi har aktivt sökt och söker aktivt efter att göra FN ett effektivt instrument för internationellt samarbete -Dean Acheson
vi-har-aktivt-sökt-och-söker-aktivt-efter-att-göra-fn-ett-effektivt-instrument-för-internationellt-samarbete
Även filmskapande handlar om samarbete och innebär förtroende, det är i slutändan regissören som håller hela bilden tillsammans i huvudet.
Även-filmskapande-handlar-om-samarbete-och-innebär-förtroende-det-är-i-slutändan-regissören-som-håller-hela-bilden-tillsammans-i-huvudet
Artighet är gift samarbete -Edwin Land
artighet-är-gift-samarbete
Reglerna för en sund relation är kommunikation, samarbete och beslutsamhet. -Marquis Heath
reglerna-för-sund-relation-är-kommunikation-samarbete-och-beslutsamhet
Varje synd är resultatet av ett samarbete -Stephen Crane
varje-synd-är-resultatet-av-ett-samarbete
Äktenskapet är ett tillstånd av antagonistisk samarbete. -Katharine Lyall Whitehorn
Äktenskapet-är-ett-tillstånd-av-antagonistisk-samarbete