Du visar konsekvens och beslutsamhet genom att få det gjort!


du-visar-konsekvens-och-beslutsamhet-genom-att-få-det-gjort
jake vasquezvisarkonsekvensochbeslutsamhetgenomattdetgjortdu visarvisar konsekvenskonsekvens ochoch beslutsamhetbeslutsamhet genomgenom attatt fåfå detdet gjortdu visar konsekvensvisar konsekvens ochkonsekvens och beslutsamhetoch beslutsamhet genombeslutsamhet genom attgenom att fåatt få detfå det gjortdu visar konsekvens ochvisar konsekvens och beslutsamhetkonsekvens och beslutsamhet genomoch beslutsamhet genom attbeslutsamhet genom att fågenom att få detatt få det gjortdu visar konsekvens och beslutsamhetvisar konsekvens och beslutsamhet genomkonsekvens och beslutsamhet genom attoch beslutsamhet genom att fåbeslutsamhet genom att få detgenom att få det gjort

Allt som sker i dagsläget påverkar framtiden genom konsekvens och det förflutna genom inlösen.
allt-som-sker-i-dagsläget-påverkar-framtiden-genom-konsekvens-och-det-förflutna-genom-inlösen
Respektabla karaktär utvecklas genom konsekvens i självdisciplin och självkontroll. -Anil Kumar Sinha
respektabla-karaktär-utvecklas-genom-konsekvens-i-självdisciplin-och-självkontroll
Vi säger det amerikanska folket att ha tålamod, mod, beslutsamhet och beslutsamhet
vi-säger-det-amerikanska-folket-att-ha-tålamod-mod-beslutsamhet-och-beslutsamhet
Det är genom hårt arbete och beslutsamhet att du får vad du förtjänar ut av livet.
det-är-genom-hårt-arbete-och-beslutsamhet-att-får-vad-förtjänar-ut-av-livet
Varje sak i livet är ett val, och varje val kommer med en konsekvens. Tänk innan du väljer din Konsekvens. -Hussein Nishah
varje-sak-i-livet-är-ett-val-och-varje-val-kommer-med-konsekvens-tänk-innan-väljer-din-konsekvens
Sluta förlita sig på mirakel för att få jobbet gjort. Börja förlita sig på konsekvens och hårt arbete, aldrig misslyckas.
sluta-förlita-sig-på-mirakel-för-att-få-jobbet-gjort-börja-förlita-sig-på-konsekvens-och-hårt-arbete-aldrig-misslyckas