Du vill veta varför du betona? Du räknar fel i ditt liv i stället för välsignelser.


du-vill-veta-varför-betona-du-räknar-fel-i-ditt-liv-i-stället-för-välsignelser
raghib clitsovillvetavarfrbetonaräknarfeldittlivställetfrvälsignelserdu villvill vetaveta varförvarför dudu betonadu räknarräknar felfel ii dittditt livliv ii ställetstället förför välsignelserdu vill vetavill veta varförveta varför duvarför du betonadu räknar felräknar fel ifel i ditti ditt livditt liv iliv i ställeti stället förstället för välsignelserdu vill veta varförvill veta varför duveta varför du betonadu räknar fel iräknar fel i dittfel i ditt livi ditt liv iditt liv i ställetliv i stället föri stället för välsignelserdu vill veta varför duvill veta varför du betonadu räknar fel i ditträknar fel i ditt livfel i ditt liv ii ditt liv i ställetditt liv i stället förliv i stället för välsignelser

Avundsjuka är när man räknar någon annans välsignelser i stället för er.
avundsjuka-är-när-man-räknar-någon-annans-välsignelser-i-stället-för-er
Avundsjuka är när man räknar någon annans välsignelser i stället för din
avundsjuka-är-när-man-räknar-någon-annans-välsignelser-i-stället-för-din
Avundsjuka är när man räknar någon annans välsignelser i stället för din egen
avundsjuka-är-när-man-räknar-någon-annans-välsignelser-i-stället-för-din-egen
Som jag räknar mina välsignelser här säsongen, jag vill att du ska veta att jag är mycket tacksam att ha en vän som du. Kan du ha en mycket lycklig tacksägelse.
som-jag-räknar-mina-välsignelser-här-säsongen-jag-vill-att-ska-veta-att-jag-är-mycket-tacksam-att-ha-vän-som-kan-ha-mycket-lycklig
När jag räknar mina välsignelser, jag räknar du två gånger.
när-jag-räknar-mina-välsignelser-jag-räknar-två-gånger
Det är fantastiskt liv som Im lever i dag, och jag räknar mina välsignelser varje dag för de gåvor som Gud har gett mig. -Sasha Azevedo
det-är-fantastiskt-liv-som-im-lever-i-dag-och-jag-räknar-mina-välsignelser-varje-dag-för-de-gåvor-som-gud-har-gett-mig