Du vet, sann kärlek verkligen betyder, vänner verkligen roll, familj verkligen betyder något. Att ta ansvar och disciplinerat och frisk verkligen betyder något.


du-vet-sann-kärlek-verkligen-betyder-vänner-verkligen-roll-familj-verkligen-betyder-något-att-ansvar-och-disciplinerat-och-frisk-verkligen
vetsannkärlekverkligenbetydervännerrollfamiljbetydernågotattansvarochdisciplineratfriskdu vetsann kärlekkärlek verkligenverkligen betydervänner verkligenverkligen rollfamilj verkligenverkligen betyderbetyder någotatt tata ansvaransvar ochoch disciplineratdisciplinerat ochoch friskfrisk verkligenverkligen betyderbetyder någotsann kärlek verkligenkärlek verkligen betydervänner verkligen rollfamilj verkligen betyderverkligen betyder någotatt ta ansvarta ansvar ochansvar och disciplineratoch disciplinerat ochdisciplinerat och friskoch frisk verkligenfrisk verkligen betyderverkligen betyder något

Det finns bara ett fåtal personer som verkligen betyder något: Gud, familj och riktiga vänner.Glöm inte att det finns människor där ute som verkligen betyder något och som verkligen bryrDet spelar ingen roll om du är svart eller vitt... den enda färg som verkligen betyder något är grönt.Från A till Ö allt som verkligen betyder något är U och I.Vad som verkligen betyder något lite mänsklig relation är kärlek mellan paret, och inte mingel av sin tro.Det spelar ingen roll om du har misslyckats om du har blivit slagen allt som verkligen betyder något är om du får tillbaka upp och försöka igen eftersom vinna är kul