Du slutar aldrig att lära, du ska aldrig sluta lära, lärande är inte bara en gåva, det är ett privilegium


du-slutar-aldrig-att-lära-ska-aldrig-sluta-lära-lärande-är-inte-bara-gåva-det-är-ett-privilegium
slutaraldrigattläraskaslutalärandeärintebaragåvadetettprivilegiumdu slutarslutar aldrigaldrig attatt läradu skaska aldrigaldrig slutasluta läralärande ärär inteinte barabara enen gåvadet ärär ettett privilegiumdu slutar aldrigslutar aldrig attaldrig att läradu ska aldrigska aldrig slutaaldrig sluta läralärande är inteär inte barainte bara enbara en gåvadet är ettär ett privilegiumdu slutar aldrig attslutar aldrig att läradu ska aldrig slutaska aldrig sluta läralärande är inte baraär inte bara eninte bara en gåvadet är ett privilegiumdu slutar aldrig att läradu ska aldrig sluta läralärande är inte bara enär inte bara en gåva

Du slutar aldrig att lära. Om du har en lärare, du aldrig sluta vara en student.
du-slutar-aldrig-att-lära-om-har-lärare-aldrig-sluta-vara-student
Steg utanför din komfortzon. Sluta aldrig lära. Aldrig slutar växa.
steg-utanför-din-komfortzon-sluta-aldrig-lära-aldrig-slutar-växa
Sluta aldrig lärande, eftersom livet aldrig slutar undervisning.
sluta-aldrig-lärande-eftersom-livet-aldrig-slutar-undervisning
Läs kontinuerligt. Du kan vara av formell utbildning, men det betyder inte att man måste sluta lära. Utbildning slutar aldrig. -Anil Sinha
läs-kontinuerligt-du-kan-vara-av-formell-utbildning-men-det-betyder-inte-att-man-måste-sluta-lära-utbildning-slutar-aldrig
Det finns något nytt att lära sig i varje ny dag. Lärande aldrig stannar medan vi lever. En gåva bör vi tydligt dra nytta av varje dag. -Pauline Seaport
det-finns-något-nytt-att-lära-sig-i-varje-ny-dag-lärande-aldrig-stannar-medan-vi-lever-en-gåva-bör-vi-tydligt-dra-nytta-av-varje-dag
Jag kunde aldrig lära sig vad Im lära på college. De inte lära ut det där, eftersom det inte kan läras på det sättet. -Philip Hartman
jag-kunde-aldrig-lära-sig-vad-im-lära-på-college-de-inte-lära-ut-det-där-eftersom-det-inte-kan-läras-på-det-sättet