Du missade, men dess okej jag är klar med dig ändå.


du-missade-men-dess-okej-jag-är-klar-med-dig-ändå
missademendessokejjagärklarmeddigändådu missademen dessdess okejokej jagjag ärär klarklar medmed digdig ändåmen dess okejdess okej jagokej jag ärjag är klarär klar medklar med digmed dig ändåmen dess okej jagdess okej jag ärokej jag är klarjag är klar medär klar med digklar med dig ändåmen dess okej jag ärdess okej jag är klarokej jag är klar medjag är klar med digär klar med dig ändå

Jag är bättre utan dig ändå, jag trodde att det skulle vara svårt men jag är okej.Dess mycket möjligt och mycket okej att förlåta någon och ändå inte vill tillbringa tid med dem.Jag är gjort med skit från andra. Jag är klar att en push över. Jag är färdig med dig. Jag är klar med detta.Jag är klar med att försöka att söka andras godkännande. Härifrån nu dess bara mig och godkänna mig. Jag är klar.Im inte en spelare... när jag är klar med dig, jag är klar med dig och jag gå vidare.Jag är ledsen att jag inte visste att ändra min åsikt var olagligt men vet du vad, vem bryr jag är klar med detta och med dig.