Du måste tala att höras, men ibland måste man vara tyst att bli uppskattad.


du-måste-tala-att-höras-men-ibland-måste-man-vara-tyst-att-bli-uppskattad
måstetalaatthrasmeniblandmanvaratystbliuppskattaddu måstemåste talatala attatt hörasmen iblandmåste manman varavara tysttyst attatt blibli uppskattaddu måste talamåste tala atttala att hörasmen ibland måsteibland måste manmåste man varaman vara tystvara tyst atttyst att bliatt bli uppskattaddu måste tala attmåste tala att hörasmen ibland måste manibland måste man varamåste man vara tystman vara tyst attvara tyst att blityst att bli uppskattaddu måste tala att hörasmen ibland måste man varaibland måste man vara tystmåste man vara tyst attman vara tyst att blivara tyst att bli uppskattad

Livet är verkligen svårt ibland men man måste vara stark. Du måste...
livet-är-verkligen-svårt-ibland-men-man-måste-vara-stark-du-måste
Sex är som en gas station, ibland får du full service, ibland måste be om service och ibland måste man vara nöjd med självbetjäning
sex-är-som-gas-station-ibland-får-full-service-ibland-måste-be-om-service-och-ibland-måste-man-vara-nöjd-med-självbetjäning
Livet måste vara en konstant utbildning måste man lära sig allt, från att tala till att dö.
livet-måste-vara-konstant-utbildning-måste-man-lära-sig-allt-från-att-tala-till-att-dö
Världen skulle vara lyckligare om män hade samma förmåga att vara tyst att de måste tala -Baruch Spinoza
världen-skulle-vara-lyckligare-om-män-hade-samma-förmåga-att-vara-tyst-att-de-måste-tala
Ibland är livet kan kasta en punsch på oss ibland måste man veta när ducka det och ibland måste man veta när man ska ta det
ibland-är-livet-kan-kasta-punsch-på-oss-ibland-måste-man-veta-när-ducka-det-och-ibland-måste-man-veta-när-man-ska-det
Barn måste lära sig att de är värda att höras, sparas och bli älskad.
barn-måste-lära-sig-att-de-är-värda-att-höras-sparas-och-bli-älskad