Du måste lära sig spelets regler. Och då måste man spela bättre än någon annan.


du-måste-lära-sig-spelets-regler-och-då-måste-man-spela-bättre-än-någon-annan
måstelärasigspeletsreglerochmanspelabättreännågonannandu måstemåste läralära sigsig speletsspelets regleroch dådå måstemåste manman spelaspela bättrebättre änän någonnågon annandu måste läramåste lära siglära sig speletssig spelets regleroch då måstedå måste manmåste man spelaman spela bättrespela bättre änbättre än någonän någon annandu måste lära sigmåste lära sig speletslära sig spelets regleroch då måste mandå måste man spelamåste man spela bättreman spela bättre änspela bättre än någonbättre än någon annandu måste lära sig speletsmåste lära sig spelets regleroch då måste man speladå måste man spela bättremåste man spela bättre änman spela bättre än någonspela bättre än någon annan

Kärlek är som att spela piano. Först måste du lära dig att spela efter reglerna, då måste du glömma reglerna och spela från ditt hjärta.
kärlek-är-som-att-spela-piano-först-måste-lära-dig-att-spela-efter-reglerna-då-måste-glömma-reglerna-och-spela-från-ditt-hjärta
Kärlek är som att spela musik. Först måste du lära dig att spela efter reglerna, då måste du glömma reglerna och spela från ditt hjärta.
kärlek-är-som-att-spela-musik-först-måste-lära-dig-att-spela-efter-reglerna-då-måste-glömma-reglerna-och-spela-från-ditt-hjärta
Du måste göra dåliga val för att lära sig att göra bättre. Du måste falla för att få tillbaka upp. Du måste vara uppmärksam för att lära sig.
du-måste-göra-dåliga-val-för-att-lära-sig-att-göra-bättre-du-måste-falla-för-att-få-tillbaka-upp-du-måste-vara-uppmärksam-för-att-lära
Kärlek är som att spela piano. Först måste du spela med regeln. Då måste man glömma regeln och spela med ditt hjärta.
kärlek-är-som-att-spela-piano-först-måste-spela-med-regeln-då-måste-man-glömma-regeln-och-spela-med-ditt-hjärta
Vi måste vara fel att lära sig vad som är rätt och vi måste snubblar och faller veta hur man ska stå och slåss! -Nishan Panwar
vi-måste-vara-fel-att-lära-sig-vad-som-är-rätt-och-vi-måste-snubblar-och-faller-veta-hur-man-ska-stå-och-slåss
För att undvika lidande, måste man lära sig att anpassa sig, lära sig en viss flexibilitet och inse att allt förändras, och det är vackert. -Senora Roy
för-att-undvika-lidande-måste-man-lära-sig-att-anpassa-sig-lära-sig-viss-flexibilitet-och-inse-att-allt-förändras-och-det-är-vackert