Du lever bara en gång, men om du gör det rätt, är en gång tillräckligt.


du-lever-bara-gång-men-om-gör-det-rätt-är-gång-tillräckligt
leverbaragångmenomgrdeträttärgångtillräckligtdu leverlever barabara enen gångmen omom dudu görgör detdet rätten gånggång tillräckligtdu lever baralever bara enbara en gångmen om duom du gördu gör detgör det rättär en gången gång tillräckligtdu lever bara enlever bara en gångmen om du görom du gör detdu gör det rättär en gång tillräckligtdu lever bara en gångmen om du gör detom du gör det rätt

Du lever bara en gång, men om du gör det rätt en gång är tillräckligt
du-lever-bara-gång-men-om-gör-det-rätt-gång-är-tillräckligt
Du lever bara en gång, men om du gör det rätt, så är en gång tillräckligt. -Mae West
du-lever-bara-gång-men-om-gör-det-rätt-så-är-gång-tillräckligt
Du lever bara en gång - men om du arbetar det rätt, är en gång tillräckligt.
du-lever-bara-gång-men-om-arbetar-det-rätt-är-gång-tillräckligt
Du kan bara leva en gång, men om du gör det rätt en gång är tillräckligt
du-kan-bara-leva-gång-men-om-gör-det-rätt-gång-är-tillräckligt
Här på jorden, vi lever en gång och dö en gång. Så, vad du än gör, gör det som om du bara ska göra det en gång. -Terry Mark
här-på-jorden-vi-lever-gång-och-dö-gång-så-vad-än-gör-gör-det-som-om-bara-ska-göra-det-gång
Var och en av oss lever sitt liv bara en gång; Om vi är ärliga, att leva en gång är tillräckligt -Greta Garbo
var-och-av-oss-lever-sitt-liv-bara-gång-om-vi-är-ärliga-att-leva-gång-är-tillräckligt