Du längtar efter att trycka på en annan, men om du inte har en numera nuvarande älskare


du-längtar-efter-att-trycka-på-annan-men-om-inte-har-numera-nuvarande-älskare
chuck palahniuklängtarefteratttryckaannanmenominteharnumeranuvarandeälskaredu längtarlängtar efterefter attatt tryckatrycka påen annanmen omom dudu inteinte harhar enen numeranumera nuvarandenuvarande älskaredu längtar efterlängtar efter attefter att tryckaatt trycka påtrycka på enpå en annanmen om duom du intedu inte harinte har enhar en numeraen numera nuvarandenumera nuvarande älskaredu längtar efter attlängtar efter att tryckaefter att trycka påatt trycka på entrycka på en annanmen om du inteom du inte hardu inte har eninte har en numerahar en numera nuvarandeen numera nuvarande älskaredu längtar efter att tryckalängtar efter att trycka påefter att trycka på enatt trycka på en annanmen om du inte harom du inte har endu inte har en numerainte har en numera nuvarandehar en numera nuvarande älskare

Livet är en serie av kollisioner med framtiden är inte summan av vad vi har varit, men vad vi längtar efter att vara.
livet-är-serie-av-kollisioner-med-framtiden-är-inte-summan-av-vad-vi-har-varit-men-vad-vi-längtar-efter-att-vara
Du kan inte längtar efter mer tid när du gör inte full nytta av de timmar du har nu. -Deri Isaac
du-kan-inte-längtar-efter-mer-tid-när-gör-inte-full-nytta-av-de-timmar-har-nu
Du håller bara trycka. Du håller bara trycka. Jag gjorde alla misstag som kan göras. Men jag höll bara trycka. -René Descartes
du-håller-bara-trycka-du-håller-bara-trycka-jag-gjorde-alla-misstag-som-kan-göras-men-jag-höll-bara-trycka
Arkitektur bör tala om sin tid och plats, men längtar efter tidlöshet
arkitektur-bör-tala-om-sin-tid-och-plats-men-längtar-efter-tidlöshet
Efter fyra år i FN jag ibland längtar efter lugn och ro i en politisk konvention.
efter-fyra-år-i-fn-jag-ibland-längtar-efter-lugn-och-ro-i-politisk-konvention