Du lämnar gamla vanor bakom genom att starta ut med tanken:


du-lämnar-gamla-vanor-bakom-genom-att-starta-ut-med-tanken-jag-släpper-behovet-av-detta-i-mitt-liv
lämnargamlavanorbakomgenomattstartautmedtankenjagsläpperbehovetavdettamittlivdu lämnarlämnar gamlagamla vanorbakom genomgenom attatt startastarta utut medmed tankenjag släppersläpper behovetbehovet avav dettadetta ii mittmitt livdu lämnar gamlalämnar gamla vanorgamla vanor bakomvanor bakom genombakom genom attgenom att startaatt starta utstarta ut medut med tankenjag släpper behovetsläpper behovet avbehovet av dettaav detta idetta i mitti mitt livdu lämnar gamla vanorlämnar gamla vanor bakomgamla vanor bakom genomvanor bakom genom attbakom genom att startagenom att starta utatt starta ut medstarta ut med tankenjag släpper behovet avsläpper behovet av dettabehovet av detta iav detta i mittdetta i mitt livdu lämnar gamla vanor bakomlämnar gamla vanor bakom genomgamla vanor bakom genom attvanor bakom genom att startabakom genom att starta utgenom att starta ut medatt starta ut med tankenjag släpper behovet av dettasläpper behovet av detta ibehovet av detta i mittav detta i mitt liv

Du lämnar gamla vanor bakom genom att starta ut med tanken jag släpper behovet av detta i mitt liv
du-lämnar-gamla-vanor-bakom-genom-att-starta-ut-med-tanken-jag-släpper-behovet-av-detta-i-mitt-liv
Jag är verkligen mognar, sätta allt detta irrelevant saker bakom mig och bara gå vidare med mitt liv.
jag-är-verkligen-mognar-sätta-allt-detta-irrelevant-saker-bakom-mig-och-bara-gå-vidare-med-mitt-liv
Jag lämnar bakom alla falska människor i mitt liv och ja jag vet vem du är.
jag-lämnar-bakom-alla-falska-människor-i-mitt-liv-och-ja-jag-vet-vem-är
När jag lämnar jag ska lämna mitt hjärta bakom med dig hoppas du fortfarande håller det när jag kommer tillbaka.
när-jag-lämnar-jag-ska-lämna-mitt-hjärta-bakom-med-dig-hoppas-fortfarande-håller-det-när-jag-kommer-tillbaka
Idag stänger jag dörren i det förflutna, att öppna dörrarna för framtiden, ta ett djupt andetag steg vidare genom och starta ett nytt kapitel i mitt liv. -Anurag Prakash Ray
idag-stänger-jag-dörren-i-det-förflutna-att-öppna-dörrarna-för-framtiden-ett-djupt-andetag-steg-vidare-genom-och-starta-ett-nytt-kapitel-i-mitt
Starta mitt liv bättre eftersom jag är äldre nu. Ny mig, nya vänner, nytt liv.
starta-mitt-liv-bättre-eftersom-jag-är-äldre-nu-ny-mig-nya-vänner-nytt-liv