Du kommer aldrig att känna Kristus är allt du behöver tills... Kristus är allt du har!


du-kommer-aldrig-att-känna-kristus-är-allt-behöver-tills-kristus-är-allt-har
kommeraldrigattkännakristusäralltbehvertillshardu kommerkommer aldrigaldrig attatt kännakänna kristuskristus ärär alltallt dudu behöverbehöver tillstills kristuskristus ärär alltallt dudu hardu kommer aldrigkommer aldrig attaldrig att kännaatt känna kristuskänna kristus ärkristus är alltär allt duallt du behöverdu behöver tillsbehöver tills kristustills kristus ärkristus är alltär allt duallt du hardu kommer aldrig attkommer aldrig att kännaaldrig att känna kristusatt känna kristus ärkänna kristus är alltkristus är allt duär allt du behöverallt du behöver tillsdu behöver tills kristusbehöver tills kristus ärtills kristus är alltkristus är allt duär allt du hardu kommer aldrig att kännakommer aldrig att känna kristusaldrig att känna kristus äratt känna kristus är alltkänna kristus är allt dukristus är allt du behöverär allt du behöver tillsallt du behöver tills kristusdu behöver tills kristus ärbehöver tills kristus är allttills kristus är allt dukristus är allt du har

Allt vi behöver göra är att följa Kristus, i Kristus kommer alla våra frågor lösas. Ha en välsignad och meningsfull påsk.
allt-vi-behöver-göra-är-att-följa-kristus-i-kristus-kommer-alla-våra-frågor-lösas-ha-välsignad-och-meningsfull-påsk
Lever i Kristus, leva i Kristus, och köttet behöver inte rädd för döden.
lever-i-kristus-leva-i-kristus-och-köttet-behöver-inte-rädd-för-döden
Du kommer aldrig att veta att Gud är allt du behöver tills Gud är allt du har.
du-kommer-aldrig-att-veta-att-gud-är-allt-behöver-tills-gud-är-allt-har
Jag känner Jesus Kristus dog för mina synder, och det är allt jag behöver verkligen veta. -Ann Coulter
jag-känner-jesus-kristus-dog-för-mina-synder-och-det-är-allt-jag-behöver-verkligen-veta
Om du tror på en osynlig Kristus, kommer du tror på det osynliga kristus potential andra -Anthony Burgess
om-tror-på-osynlig-kristus-kommer-tror-på-det-osynliga-kristus-potential-andra
Kristus är ett substitut för allt, men ingenting är ett substitut för Kristus. -Dr HA Ironside
kristus-är-ett-substitut-för-allt-men-ingenting-är-ett-substitut-för-kristus