Du kanske inte vet ditt syfte, men du har på


du-kanske-inte-vet-ditt-syfte-men-har-på
kanskeintevetdittsyftemenhardu kanskekanske inteinte vetvet dittditt syftemen dudu harhar pådu kanske intekanske inte vetinte vet dittvet ditt syftemen du hardu har pådu kanske inte vetkanske inte vet dittinte vet ditt syftemen du har pådu kanske inte vet dittkanske inte vet ditt syfte

Försök inte säga åt livet vad ditt syfte är. Fråga livet vilket syfte det har åt dig.Älskar ditt jobb, men inte älskar ditt företag eftersom du kanske inte vet när ditt företag stannar älska dig.Om du undrar vad ditt syfte är ditt syfte är att skapa enOm du inte kan räkna ut ditt syfte räkna ut din passion för din passion kommer att leda dig rätt in ditt syfteUniversum kan ha ett syfte, men inget vi vet tyder på att, om så är fallet, har detta ändamål någon likhet med vår.Pengar kan inte köpa kärlek, men det förbättrar din förhandlingsposition. Jag kanske inte har allt jag vill, men jag vet att jag har tillräckligt med vad jag behöver.