Du kan vara med någon och ändå känna sig ensam.


du-kan-vara-med-någon-och-ändå-känna-sig-ensam
kanvaramednågonochändåkännasigensamdu kankan varavara medmed någonnågon ochoch ändåändå kännakänna sigsig ensamdu kan varakan vara medvara med någonmed någon ochnågon och ändåoch ändå kännaändå känna sigkänna sig ensamdu kan vara medkan vara med någonvara med någon ochmed någon och ändånågon och ändå kännaoch ändå känna sigändå känna sig ensamdu kan vara med någonkan vara med någon ochvara med någon och ändåmed någon och ändå kännanågon och ändå känna sigoch ändå känna sig ensam

Välj din make noggrant. Vara singel och känna sig ensam är bättre än att vara gift och känna sig ensam.
välj-din-make-noggrant-vara-singel-och-känna-sig-ensam-är-bättre-än-att-vara-gift-och-känna-sig-ensam
En person måste kunna vara ensam och finna lycka inom sig själva, innan de kan förvänta sig att vara nöjd med någon annan. -Nishan Panwar
en-person-måste-kunna-vara-ensam-och-finna-lycka-inom-sig-själva-innan-de-kan-förvänta-sig-att-vara-nöjd-med-någon-annan
Kan denna jul vara så speciell att du aldrig någonsin känna sig ensam igen och vara omgiven av nära och kära!
kan-denna-jul-vara-så-speciell-att-aldrig-någonsin-känna-sig-ensam-igen-och-vara-omgiven-av-nära-och-kära
Att vara ensam och känna sig ensam är olika saker. Vi försöker att dekorera oss rädd för alla lämnar vår sida. Detta är vad livet är.
att-vara-ensam-och-känna-sig-ensam-är-olika-saker-vi-försöker-att-dekorera-oss-rädd-för-alla-lämnar-vår-sida-detta-är-vad-livet-är
Vänner kan hjälpa varandra en sann vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv och i synnerhet att känna eller inte känna
vänner-kan-hjälpa-varandra-sann-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv-och-i-synnerhet-att-känna-eller-inte
Kapaciteten för att inte känna sig ensam kan bära en mycket verkliga priset, som att känna någonting alls.
kapaciteten-för-att-inte-känna-sig-ensam-kan-bära-mycket-verkliga-priset-som-att-känna-någonting-alls