Du kan vara i den här branschen 50 år och fortfarande inte vet någonting om det


du-kan-vara-i-den-här-branschen-50-år-och-fortfarande-inte-vet-någonting-om-det
kanvaradenhärbranschen50årochfortfarandeintevetnågontingomdetdu kankan varavara ii denden härhär branschenbranschen 50år ochoch fortfarandefortfarande inteinte vetvet någontingnågonting omom detdu kan varakan vara ivara i deni den härden här branschenhär branschen 50branschen 50 år50 år ochår och fortfarandeoch fortfarande intefortfarande inte vetinte vet någontingvet någonting omnågonting om detdu kan vara ikan vara i denvara i den häri den här branschenden här branschen 50här branschen 50 årbranschen 50 år och50 år och fortfarandeår och fortfarande inteoch fortfarande inte vetfortfarande inte vet någontinginte vet någonting omvet någonting om detdu kan vara i denkan vara i den härvara i den här branscheni den här branschen 50den här branschen 50 århär branschen 50 år ochbranschen 50 år och fortfarande50 år och fortfarande inteår och fortfarande inte vetoch fortfarande inte vet någontingfortfarande inte vet någonting ominte vet någonting om det

Det kan vara svårt i den här branschen, särskilt när du är mycket unga, att räkna ut vem du kan och inte kan lita på.
det-kan-vara-svårt-i-den-här-branschen-särskilt-när-är-mycket-unga-att-räkna-ut-vem-kan-och-inte-kan-lita-på
Om jag skulle vara i den här branschen för företag, skulle jag inte vara i den här branschen. -Sol Hurok
om-jag-skulle-vara-i-den-här-branschen-för-företag-skulle-jag-inte-vara-i-den-här-branschen
Du kan inte vara halvvägs i den här branschen. Om du inte uppfyller fans, du förlorar allt du har.
du-kan-inte-vara-halvvägs-i-den-här-branschen-om-inte-uppfyller-fans-förlorar-allt-har
Lyssna, om det finns ett bergsäkert regel som jag har lärt mig i den här branschen är det att jag inte vet något om den mänskliga naturen
lyssna-om-det-finns-ett-bergsäkert-regel-som-jag-har-lärt-mig-i-den-här-branschen-är-det-att-jag-inte-vet-något-om-den-mänskliga-naturen
Det är det här sak du kan leva i en stad och vara helt ensam, inte märker någonting händer runt omkring dig.
det-är-det-här-sak-kan-leva-i-stad-och-vara-helt-ensam-inte-märker-någonting-händer-runt-omkring-dig
Jag tror inte i den här branschen för att ligga bakom, bättre att vara framför
jag-tror-inte-i-den-här-branschen-för-att-ligga-bakom-bättre-att-vara-framför