Du kan känna missnöjdsamhet eller tillfredsställelse. Du kan inte känna både och.


du-kan-känna-missnöjdsamhet-eller-tillfredsställelse-du-kan-inte-känna-både-och
helen schucmankankännamissnjdsamhetellertillfredsställelseintebådeochdu kankan kännakänna missnöjdsamhetmissnöjdsamhet ellereller tillfredsställelsedu kankan inteinte kännakänna bådebåde ochdu kan kännakan känna missnöjdsamhetkänna missnöjdsamhet ellermissnöjdsamhet eller tillfredsställelsedu kan intekan inte kännainte känna bådekänna både ochdu kan känna missnöjdsamhetkan känna missnöjdsamhet ellerkänna missnöjdsamhet eller tillfredsställelsedu kan inte kännakan inte känna bådeinte känna både ochdu kan känna missnöjdsamhet ellerkan känna missnöjdsamhet eller tillfredsställelsedu kan inte känna bådekan inte känna både och

Känna någon hit eller dit som du kan känna det finns förståelse trots avstånd eller tankar uttryckt som kan göra livet en trädgård. -Goethe
känna-någon-hit-eller-dit-som-kan-känna-det-finns-förståelse-trots-avstånd-eller-tankar-uttryckt-som-kan-göra-livet-trädgård
Vänner kan hjälpa varandra en sann vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv och i synnerhet att känna eller inte känna
vänner-kan-hjälpa-varandra-sann-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv-och-i-synnerhet-att-känna-eller-inte
Scorpio kan hemsöka så intensivt eller känner så starkt att de inte kan tänka klart och kan känna sig överväldigad.
scorpio-kan-hemsöka-så-intensivt-eller-känner-så-starkt-att-de-inte-kan-tänka-klart-och-kan-känna-sig-överväldigad
Du kan inte känna något, att du hjärta inte vill känna.
du-kan-inte-känna-något-att-hjärta-inte-vill-känna
Kapaciteten för att inte känna sig ensam kan bära en mycket verkliga priset, som att känna någonting alls.
kapaciteten-för-att-inte-känna-sig-ensam-kan-bära-mycket-verkliga-priset-som-att-känna-någonting-alls
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det