Du kan inte fejka när du är ensam med Gud, du vet.


du-kan-inte-fejka-när-är-ensam-med-gud-vet
kanintefejkanärärensammedgudvetdu kankan inteinte fejkafejka närnär duär ensamensam medmed guddu vetdu kan intekan inte fejkainte fejka närfejka när dunär du ärdu är ensamär ensam medensam med guddu kan inte fejkakan inte fejka närinte fejka när dufejka när du ärnär du är ensamdu är ensam medär ensam med guddu kan inte fejka närkan inte fejka när duinte fejka när du ärfejka när du är ensamnär du är ensam meddu är ensam med gud

Du kan fejka ett leende, men du kan inte fejka dina känslor.När du är trött, hämta styrka från Gud. När du är mållös, prata med Gud. När du är ensam, det är Gud.Du kan fejka ett leende bara för att dölja smärtan men det finns inget sätt du kan fejka tårar.Jag vet inte hur folk kan falska hela relationer... Jag kan inte ens fejka en hej till någon jag inte gillar!Glöm aldrig att Gud ger bara vad han vet att du kan hantera. Det finns ingen situation som du upplever ensam. Gud går bredvid dig alltid ..När du inte vet vad de ska göra, bara fortsätta att lita på Gud, och vet att han hjälper dig. Härda även när du känner att du inte kan.