Du kan inte förlora vad yo aldrig haft, kan du inte behålla det inte din, och du kan inte hålla fast vid något som inte vill stanna.


du-kan-inte-förlora-vad-yo-aldrig-haft-kan-inte-behålla-det-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-stanna
kanintefrloravadyoaldrighaftbehålladetdinochhållafastvidnågotsomvillstannadu kankan inteinte förloraförlora vadvad yoyo aldrigaldrig haftkan dudu inteinte behållabehålla detdet inteinte dinoch dudu kankan inteinte hållahålla fastfast vidvid någotnågot somsom inteinte villvill stannadu kan intekan inte förlorainte förlora vadförlora vad yovad yo aldrigyo aldrig haftkan du intedu inte behållainte behålla detbehålla det intedet inte dinoch du kandu kan intekan inte hållainte hålla fasthålla fast vidfast vid någotvid något somnågot som intesom inte villinte vill stannadu kan inte förlorakan inte förlora vadinte förlora vad yoförlora vad yo aldrigvad yo aldrig haftkan du inte behålladu inte behålla detinte behålla det intebehålla det inte dinoch du kan intedu kan inte hållakan inte hålla fastinte hålla fast vidhålla fast vid någotfast vid något somvid något som intenågot som inte villsom inte vill stannadu kan inte förlora vadkan inte förlora vad yointe förlora vad yo aldrigförlora vad yo aldrig haftkan du inte behålla detdu inte behålla det inteinte behålla det inte dinoch du kan inte hålladu kan inte hålla fastkan inte hålla fast vidinte hålla fast vid någothålla fast vid något somfast vid något som intevid något som inte villnågot som inte vill stanna

Du kan inte förlora vad du aldrig haft. Du kan inte behålla det är inte din. Och du kan inte hålla fast vid något som inte vill stanna.
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-du-kan-inte-behålla-det-är-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-stanna
Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla vad som inte din och du kan inte hålla fast vid något som inte vill stanna.
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-vad-som-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-stanna
Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla vad inte din och du kan inte hålla fast vid något som inte vill bo
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-vad-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-bo
Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla det är inte din, och du kan inte hålla fast vid någon som inte vill bo.
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-det-är-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-någon-som-inte-vill-bo
Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla vad som inte dina talet, och du kan inte hålla fast något som inte vill bo! -Dovilly
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-vad-som-inte-dina-talet-och-kan-inte-hålla-fast-något-som-inte-vill-bo
Det finns inte något sätt du kan hålla fast vid något som vill gå, förstår du? Du kan bara älska vad du fick när du fick det. -Kate DiCamillo
det-finns-inte-något-sätt-kan-hålla-fast-vid-något-som-vill-gå-förstår-du-kan-bara-älska-vad-fick-när-fick-det