Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla vad inte din och du kan inte hålla fast vid något som inte vill bo


du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-vad-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-bo
kanintefrloravadaldrighafthålladinochfastvidnågotsomvillbodu kankan inteinte förloraförlora vadvad dudu aldrigaldrig haftkan dudu inteinte hållahålla vadvad inteinte dindin ochoch dudu kankan inteinte hållahålla fastfast vidvid någotnågot somsom inteinte villvill bodu kan intekan inte förlorainte förlora vadförlora vad duvad du aldrigdu aldrig haftkan du intedu inte hållainte hålla vadhålla vad intevad inte dininte din ochdin och duoch du kandu kan intekan inte hållainte hålla fasthålla fast vidfast vid någotvid något somnågot som intesom inte villinte vill bodu kan inte förlorakan inte förlora vadinte förlora vad duförlora vad du aldrigvad du aldrig haftkan du inte hålladu inte hålla vadinte hålla vad intehålla vad inte dinvad inte din ochinte din och dudin och du kanoch du kan intedu kan inte hållakan inte hålla fastinte hålla fast vidhålla fast vid någotfast vid något somvid något som intenågot som inte villsom inte vill bodu kan inte förlora vadkan inte förlora vad duinte förlora vad du aldrigförlora vad du aldrig haftkan du inte hålla vaddu inte hålla vad inteinte hålla vad inte dinhålla vad inte din ochvad inte din och duinte din och du kandin och du kan inteoch du kan inte hålladu kan inte hålla fastkan inte hålla fast vidinte hålla fast vid någothålla fast vid något somfast vid något som intevid något som inte villnågot som inte vill bo

Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla vad som inte din och du kan inte hålla fast vid något som inte vill stanna.
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-vad-som-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-stanna
Du kan inte förlora vad yo aldrig haft, kan du inte behålla det inte din, och du kan inte hålla fast vid något som inte vill stanna.
du-kan-inte-förlora-vad-yo-aldrig-haft-kan-inte-behålla-det-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-stanna
Du kan inte förlora vad du aldrig haft. Du kan inte behålla det är inte din. Och du kan inte hålla fast vid något som inte vill stanna.
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-du-kan-inte-behålla-det-är-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-något-som-inte-vill-stanna
Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla det är inte din, och du kan inte hålla fast vid någon som inte vill bo.
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-det-är-inte-din-och-kan-inte-hålla-fast-vid-någon-som-inte-vill-bo
Du kan inte förlora vad du aldrig haft, kan du inte hålla vad som inte dina talet, och du kan inte hålla fast något som inte vill bo! -Dovilly
du-kan-inte-förlora-vad-aldrig-haft-kan-inte-hålla-vad-som-inte-dina-talet-och-kan-inte-hålla-fast-något-som-inte-vill-bo
Det finns inte något sätt du kan hålla fast vid något som vill gå, förstår du? Du kan bara älska vad du fick när du fick det. -Kate DiCamillo
det-finns-inte-något-sätt-kan-hålla-fast-vid-något-som-vill-gå-förstår-du-kan-bara-älska-vad-fick-när-fick-det