Du kan bara leva en gång, men om du gör det rätt en gång är tillräckligt


du-kan-bara-leva-gång-men-om-gör-det-rätt-gång-är-tillräckligt
kanbaralevagångmenomgrdeträttgångärtillräckligtdu kankan barabara levaleva enen gångmen omom dudu görgör detdet rätträtt enen gånggång ärär tillräckligtdu kan barakan bara levabara leva enleva en gångmen om duom du gördu gör detgör det rättdet rätt enrätt en gången gång ärgång är tillräckligtdu kan bara levakan bara leva enbara leva en gångmen om du görom du gör detdu gör det rättgör det rätt endet rätt en gångrätt en gång ären gång är tillräckligtdu kan bara leva enkan bara leva en gångmen om du gör detom du gör det rättdu gör det rätt engör det rätt en gångdet rätt en gång ärrätt en gång är tillräckligt

Du lever bara en gång, men om du gör det rätt, är en gång tillräckligt.
du-lever-bara-gång-men-om-gör-det-rätt-är-gång-tillräckligt
Du lever bara en gång, men om du gör det rätt, så är en gång tillräckligt. -Mae West
du-lever-bara-gång-men-om-gör-det-rätt-så-är-gång-tillräckligt
Du lever bara en gång, men om du gör det rätt en gång är tillräckligt
du-lever-bara-gång-men-om-gör-det-rätt-gång-är-tillräckligt
Du lever bara en gång - men om du arbetar det rätt, är en gång tillräckligt.
du-lever-bara-gång-men-om-arbetar-det-rätt-är-gång-tillräckligt
Var och en av oss lever sitt liv bara en gång; Om vi är ärliga, att leva en gång är tillräckligt -Greta Garbo
var-och-av-oss-lever-sitt-liv-bara-gång-om-vi-är-ärliga-att-leva-gång-är-tillräckligt
Här på jorden, vi lever en gång och dö en gång. Så, vad du än gör, gör det som om du bara ska göra det en gång. -Terry Mark
här-på-jorden-vi-lever-gång-och-dö-gång-så-vad-än-gör-gör-det-som-om-bara-ska-göra-det-gång