Du gör mitt hjärta så så så glad


du-gör-mitt-hjärta-så-så-så-glad
grmitthjärtagladdu görgör mittmitt hjärtahjärta såså såså såså gladdu gör mittgör mitt hjärtamitt hjärta såhjärta så såså så såså så gladdu gör mitt hjärtagör mitt hjärta såmitt hjärta så såhjärta så så såså så så gladdu gör mitt hjärta sågör mitt hjärta så såmitt hjärta så så såhjärta så så så glad

Min son, om ditt hjärta är klok, mitt hjärta också kommer att vara glad. Ordspråksboken 23:15Shhh lyssna! Lyssna noga, om du gör du kan höra genom tystnaden i natten, mitt hjärta mitt hjärta ropar efter dig...Du är mitt hjärta, min själ, luften jag andas; mitt ljus, mitt sätt, gör du mig fri.Merry uppfyllda, och glad del, jag dricker till dig av hela mitt hjärta.Mitt huvud sa mitt hjärta Bön är ett vin som gör glad människans hjärta