Dra lärdom från din hund. Oavsett vad livet ger dig, sparka lite gräs över den skiten och gå vidare.


dra-lärdom-från-din-hund-oavsett-vad-livet-ger-dig-sparka-lite-gräs-över-den-skiten-och-gå-vidare
dralärdomfråndinhundoavsettvadlivetgerdigsparkalitegräsverdenskitenochvidaredra lärdomlärdom frånfrån dindin hundoavsett vadvad livetlivet gerger digsparka litelite gräsgräs överöver denden skitenskiten ochoch gågå vidaredra lärdom frånlärdom från dinfrån din hundoavsett vad livetvad livet gerlivet ger digsparka lite gräslite gräs övergräs över denöver den skitenden skiten ochskiten och gåoch gå vidaredra lärdom från dinlärdom från din hundoavsett vad livet gervad livet ger digsparka lite gräs överlite gräs över dengräs över den skitenöver den skiten ochden skiten och gåskiten och gå vidaredra lärdom från din hundoavsett vad livet ger digsparka lite gräs över denlite gräs över den skitengräs över den skiten ochöver den skiten och gåden skiten och gå vidare

Varje dag ger en chans för dig att dra i ett andetag, sparka av dig skorna, och dans -Oprah Winfrey
varje-dag-ger-chans-för-dig-att-dra-i-ett-andetag-sparka-av-dig-skorna-och
Människor kommer att försöka förvirra din ödmjukhet för svaghet, men oavsett vad aldrig låta någon dra dig ur din karaktär. -Larry Cowell
människor-kommer-att-försöka-förvirra-din-ödmjukhet-för-svaghet-men-oavsett-vad-aldrig-lå-någon-dra-dig-ur-din-karaktär
Oh ja, kan den tidigare skada. Men från det sätt som jag ser det... Du kan antingen köras från den eller dra lärdom av det. -Lion King
oh-ja-kan-den-tidigare-skada-men-från-det-sätt-som-jag-ser-det-du-kan-antingen-köras-från-den-eller-dra-lärdom-av-det
Älska dig själv från topp till tå. Oavsett vad vara stolt över din kropp. Eftersom att vara precis som du är tillräckligt.
Älska-dig-själv-från-topp-till-tå-oavsett-vad-vara-stolt-över-din-kropp-eftersom-att-vara-precis-som-är-tillräckligt
För att dra lärdom i livet. Du måste gå igenom smärtan. -Anurag Prakash Ray
för-att-dra-lärdom-i-livet-du-måste-gå-igenom-smärtan
Oavsett hur lite pengar och hur få ägodelar du äger, har en hund gör dig rik. -Louis Sabin
oavsett-hur-lite-pengar-och-hur-få-ägodelar-äger-har-hund-gör-dig-rik