Drömmar behöver inte gå i uppfyllelse i åldern 20, 30, eller 40; de förekommer ofta långa förflutna när du trodde var möjligt


drömmar-behöver-inte-gå-i-uppfyllelse-i-åldern-20-30-eller-40-de-förekommer-ofta-långa-förflutna-när-trodde-var-möjligt
anondrmmarbehverinteuppfyllelseåldern2030eller40defrekommeroftalångafrflutnanärtroddevarmjligtdrömmar behöverbehöver inteinte gåi uppfyllelseuppfyllelse ii åldernåldern 20eller 40de förekommerförekommer oftaofta långalånga förflutnaförflutna närnär dudu troddetrodde varvar möjligtdrömmar behöver intebehöver inte gåinte gå igå i uppfyllelsei uppfyllelse iuppfyllelse i ålderni åldern 20de förekommer oftaförekommer ofta långaofta långa förflutnalånga förflutna närförflutna när dunär du troddedu trodde vartrodde var möjligtdrömmar behöver inte gåbehöver inte gå iinte gå i uppfyllelsegå i uppfyllelse ii uppfyllelse i åldernuppfyllelse i åldern 20de förekommer ofta långaförekommer ofta långa förflutnaofta långa förflutna närlånga förflutna när duförflutna när du troddenär du trodde vardu trodde var möjligtdrömmar behöver inte gå ibehöver inte gå i uppfyllelseinte gå i uppfyllelse igå i uppfyllelse i ålderni uppfyllelse i åldern 20de förekommer ofta långa förflutnaförekommer ofta långa förflutna närofta långa förflutna när dulånga förflutna när du troddeförflutna när du trodde varnär du trodde var möjligt

Drömmar går i uppfyllelse om du håller tro på dig själv. Allt är möjligt -Jennifer Capriati
drömmar-går-i-uppfyllelse-om-håller-tro-på-dig-själv-allt-är-möjligt
Drömmar kommer inte alltid går i uppfyllelse, men det betyder inte att vi inte behöver sluta drömma dessa drömmar, inte heller förlora tron på vår egen. -Morgan Pierce
drömmar-kommer-inte-alltid-går-i-uppfyllelse-men-det-betyder-inte-att-vi-inte-behöver-sluta-drömma-dessa-drömmar-inte-heller-förlora-tron-på
Är jag den enda med drömmar här. Jag trodde dina drömmar var mina drömmar och att du ville vad jag ville - så var är du nu?
Är-jag-den-enda-med-drömmar-här-jag-trodde-dina-drömmar-var-mina-drömmar-och-att-ville-vad-jag-ville-så-var-är-nu
Vissa drömmar var inte meningen att gå i uppfyllelse... Jag lärde mig det från dig.
vissa-drömmar-var-inte-meningen-att-gå-i-uppfyllelse-jag-lärde-mig-det-från-dig
Ibland drömmar som går i uppfyllelse är drömmar du inte ens visste att du hade
ibland-drömmar-som-går-i-uppfyllelse-är-drömmar-inte-ens-visste-att-hade
Jag har skapat saker som jag trodde var inte möjligt. Tro på mig själv, verkligheten var inte en myt. Myten blev verklighet. -Jeremy Limn
jag-har-skapat-saker-som-jag-trodde-var-inte-möjligt-tro-på-mig-själv-verkligheten-var-inte-myt-myten-blev-verklighet