Do kramar, inte droger. Sprid kärlek, inte ben. Respekt, inte döma. Lyssna mer, prata mindre. Förstå, inte ta. Förlåta och glömma.


do-kramar-inte-droger-sprid-kärlek-inte-ben-respekt-inte-dö-lyssna-mer-prata-mindre-förstå-inte-förlå-och-glömma
dokramarintedrogerspridkärlekbenrespektdmalyssnamerpratamindrefrståfrlåtaochglmmado kramarinte drogersprid kärlekinte beninte dömalyssna merprata mindreinte taförlåta ochoch glömmaförlåta och glömma

Rädsla mindre, hoppas mer; äta mindre, tugga mer; gnälla mindre, andas mer; prata mindre, säg mer, hata mindre, älska mer; och alla goda ting är din.
rädsla-mindre-hoppas-mer-ä-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-hata-mindre-älska-mer-och-alla-goda-ting-är-din
Rädsla mindre, hoppas mer; Ät mindre, tugga mer; Gnälla mindre, andas mer; Prata mindre, säg mer, Älska mer, och alla goda ting kommer att bli din. -Svenska ordspråk
rädsla-mindre-hoppas-mer-Ät-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-Älska-mer-och-alla-goda-ting-kommer-att-bli-din
Dumma varken förl heller glömma; na ෥ förlåta och glömma; den vise förlåta men glöm inte -Thomas Szasz
dumma-varken-förl-heller-glömma-na-෥-förlå-och-glömma-den-vise-förlå-men-glöm-inte
Rädsla mindre, hoppas mer; gnälla mindre, andas mer; prata mindre, säg mer, hata mindre, älska mer; och all ära saker är din.
rädsla-mindre-hoppas-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-hata-mindre-älska-mer-och-all-ära-saker-är-din
Oroa dig mindre leende mer. Acceptera kritik, ta ansvar. Lyssna och kärlek. Hata inte. Omfamna förändring, må bra ändå.
oroa-dig-mindre-leende-mer-acceptera-kritik-ansvar-lyssna-och-kärlek-hata-inte-omfamna-förändring-må-bra-ändå
Oroa dig mindre. Le mer. Acceptera kritik och misslyckande. Uppskatta. Lyssna. Hata inte. Kärlek djupt. Omfamna förändring. Ta chanser. Var tacksam.
oroa-dig-mindre-le-mer-acceptera-kritik-och-misslyckande-uppskatta-lyssna-hata-inte-kärlek-djupt-omfamna-förändring-ta-chanser-var