Dina tidigare misstag är avsedda att vägleda dig, inte definiera dig!!!!


dina-tidigare-misstag-är-avsedda-att-vägleda-dig-inte-definiera-dig
dinatidigaremisstagäravseddaattvägledadigintedefinieradigdina tidigaretidigare misstagmisstag ärär avseddaavsedda attatt vägledavägleda diginte definieradefiniera digdina tidigare misstagtidigare misstag ärmisstag är avseddaär avsedda attavsedda att vägledaatt vägleda diginte definiera digdina tidigare misstag ärtidigare misstag är avseddamisstag är avsedda attär avsedda att vägledaavsedda att vägleda digdina tidigare misstag är avseddatidigare misstag är avsedda attmisstag är avsedda att vägledaär avsedda att vägleda dig

Dina tidigare misstag är menade att vägleda dig, inte definiera dig.Dina tidigare framgångar kommer att lära dig mycket mer än dina tidigare misstagDina misstag inte definiera digInte slå dig själv över tidigare misstag. Håll huvudet högt och torka dina tårar. En ny dag är här.Dina brister inte definiera dig. Det är hur du hanterar dem som gör dig mänsklig.Att gå vidare i livet måste man komma till rätta med dina misstag. Acceptera din tidigare och det kan aldrig användas mot dig.