Dina känslor betyder youre flyttar till något större.


dina-känslor-betyder-youre-flyttar-till-något-större
leesa halldinakänslorbetyderyoureflyttartillnågotstrredina känslorbetyder youreyoure flyttarflyttar tilltill någotnågot störredina känslor betyderkänslor betyder yourebetyder youre flyttaryoure flyttar tillflyttar till någottill något störredina känslor betyder yourekänslor betyder youre flyttarbetyder youre flyttar tillyoure flyttar till någotflyttar till något störredina känslor betyder youre flyttarkänslor betyder youre flyttar tillbetyder youre flyttar till någotyoure flyttar till något större

Låt dina drömmar vara större än din rädsla, dina handlingar starkare än dina ord, och din tro starkare än dina känslor.Dina känslor är slavar till dina tankar, och du är slav under dina känslor.Vara singel betyder något är fel med dig-det betyder bara att det finns en större bild utspelas i ditt liv.Livet är svårt att gå igenom om du inte har den personen som du kan säga något till och låta alla dina känslor ut till.Var inte rädd för att visa dina känslor till en som du gillar så mycket, uttrycka dina känslor och kanske de kommer att gilla dig tillbakaDet besvärliga ögonblick när du inser youre går i fel riktning, så du träffa dina fickor låtsas du har glömt något.