Din röst påminner mig om min favoritlåt


din-röst-påminner-mig-om-min-favoritlåt
dinrstpåminnermigomminfavoritlåtdin röströst påminnerpåminner migmig omom minmin favoritlåtdin röst påminnerröst påminner migpåminner mig ommig om minom min favoritlåtdin röst påminner migröst påminner mig ompåminner mig om minmig om min favoritlåtdin röst påminner mig omröst påminner mig om minpåminner mig om min favoritlåt

Vill din favoritlåt att bli din minst favoritlåt? Bara göra det ditt larm melodi.Min make Rhashan påminner mig om min far eftersom han har stor karaktärsstyrka.Jag arbetade på min röst för Sweet Dreams, men bara för att matcha min talande röst till Patsy faktiska sångröst. Det var min väg in tecknet.För min konvalescens, jag var tvungen att utöva min röst bara med vokaler. Det är en medicinsk regel efter en lång förlust av röst.Jag lärde mig tålamod, uthållighet och engagemang. Nu vet jag verkligen mig själv, och jag vet att min röst. Det är en röst av smärta och seger.Din röst gör mig darra inuti, och ditt leende är en inbjudan För min fantasi för att gå vilt.