Diligence är mor till lycka.


diligence-är-mor-till-lycka
diligenceärmortilllyckadiligence ärär mortill lyckadiligence är morär mor tillmor till lyckadiligence är mor tillär mor till lyckadiligence är mor till lycka

Diligence är mor till lycka, och sysslolöshet, dess motsats, tog aldrig en man till målet av någon av hans lyckönskningar.
diligence-är-mor-till-lycka-och-sysslolöshet-dess-motsats-tog-aldrig-man-till-målet-av-någon-av-hans-lyckönskningar
Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Diligence är en bra sak, men ta det lugnt är mycket mer vilsam -Mark Twain
diligence-är-bra-sak-men-det-lugnt-är-mycket-mer-vilsam
Om du är nöjd, kommer lycka komma till dig. Eftersom lycka vill gå där lycka är.
om-är-nöjd-kommer-lycka-komma-till-dig-eftersom-lycka-vill-gå-där-lycka-är
Diligence gör arbetet rätt även när det finns ingen ser dig. -Jeromy Shingongo
diligence-gör-arbetet-rätt-även-när-det-finns-ingen-ser-dig