Detta Vänskap dag har mig att undra hur Tom från MySpace gör.


detta-vänskap-dag-har-mig-att-undra-hur-tom-från-myspace-gör
dettavänskapdagharmigattundrahurtomfrånmyspacegrdetta vänskapvänskap dagdag harhar migmig attatt undraundra hurhur tomtom frånfrån myspacemyspace gördetta vänskap dagvänskap dag hardag har mighar mig attmig att undraatt undra hurundra hur tomhur tom fråntom från myspacefrån myspace gördetta vänskap dag harvänskap dag har migdag har mig atthar mig att undramig att undra huratt undra hur tomundra hur tom frånhur tom från myspacetom från myspace gördetta vänskap dag har migvänskap dag har mig attdag har mig att undrahar mig att undra hurmig att undra hur tomatt undra hur tom frånundra hur tom från myspacehur tom från myspace gör

Vänligen inte dölja saker från mig som håller mig att undra... bara vara ärlig med mig även om det gör ontDu kan ta min Myspace, men du kommer aldrig ta mina Myspace vinklarKreativitet är alltid ett språng i tro. Du står inför en tom sida, tom staffli, eller en tom scen.Alla har en osynlig tecken hängande från halsen säga: 'Gör mig att känna sig viktiga. Vänskap dag är det perfekt tid att inte reflektera över de vänner jag har metodiskt raderas från mitt liv.Datorer gör mig helt tom ut.