Detta är en tid då man inte kan hitta sunt förnuft utan en husrannsakan.


detta-är-tid-då-man-inte-kan-hitta-sunt-förnuft-utan-husrannsakan
george f willdettaärtidmanintekanhittasuntfrnuftutanhusrannsakandetta ären tidtid dådå manman inteinte kankan hittahitta suntsunt förnuftförnuft utanutan enen husrannsakandetta är enär en tiden tid dåtid då mandå man inteman inte kaninte kan hittakan hitta sunthitta sunt förnuftsunt förnuft utanförnuft utan enutan en husrannsakandetta är en tidär en tid dåen tid då mantid då man intedå man inte kanman inte kan hittainte kan hitta suntkan hitta sunt förnufthitta sunt förnuft utansunt förnuft utan enförnuft utan en husrannsakandetta är en tid dåär en tid då manen tid då man intetid då man inte kandå man inte kan hittaman inte kan hitta suntinte kan hitta sunt förnuftkan hitta sunt förnuft utanhitta sunt förnuft utan ensunt förnuft utan en husrannsakan

Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan utbildning än att ha utbildning utan sunt förnuft.
det-är-tusen-gånger-bättre-att-ha-sunt-förnuft-utan-utbildning-än-att-ha-utbildning-utan-sunt-förnuft
En man med stor sunt förnuft och god smak är en man utan originalitet eller civilkurage. -George Bernard Shaw
en-man-med-stor-sunt-förnuft-och-god-smak-är-man-utan-originalitet-eller-civilkurage
En man med stor sunt förnuft och god smak - vilket innebär därmed en man utan originalitet eller civilkurage
en-man-med-stor-sunt-förnuft-och-god-smak-vilket-innebär-därmed-man-utan-originalitet-eller-civilkurage
Han är en man med stor sunt förnuft och god smak - vilket innebär därmed en man utan originalitet eller civilkurage
han-är-man-med-stor-sunt-förnuft-och-god-smak-vilket-innebär-därmed-man-utan-originalitet-eller-civilkurage
Sunt förnuft och humor är samma sak, rör sig med olika hastigheter. En känsla för humor är bara sunt förnuft, dans.
sunt-förnuft-och-humor-är-samma-sak-rör-sig-med-olika-hastigheter-en-känsla-för-humor-är-bara-sunt-förnuft
Låt oss inte vara rädda för att tala sunt förnuft sanningen: du kan inte ha en hög standard utan god disciplin.
låt-oss-inte-vara-rädda-för-att-tala-sunt-förnuft-sanningen-kan-inte-ha-hög-standard-utan-god-disciplin