Det verkliga värdet av en gåva är känslan bakom Gifting.


det-verkliga-värdet-av-gåva-är-känslan-bakom-gifting
detverkligavärdetavgåvaärkänslanbakomgiftingdet verkligaverkliga värdetvärdet avav enen gåvagåva ärär känslankänslan bakombakom giftingdet verkliga värdetverkliga värdet avvärdet av enav en gåvaen gåva ärgåva är känslanär känslan bakomkänslan bakom giftingdet verkliga värdet avverkliga värdet av envärdet av en gåvaav en gåva ären gåva är känslangåva är känslan bakomär känslan bakom giftingdet verkliga värdet av enverkliga värdet av en gåvavärdet av en gåva ärav en gåva är känslanen gåva är känslan bakomgåva är känslan bakom gifting

Det visar sanningen - att den verkliga innebörden av ett ord är bara så kraftfullt eller ofarlig som känslan bakom det.
det-visar-sanningen-att-den-verkliga-innebörden-av-ett-ord-är-bara-så-kraftfullt-eller-ofarlig-som-känslan-bakom-det
Om vi bara visste det verkliga värdet av en dag -Joseph Farrell
om-vi-bara-visste-det-verkliga-värdet-av-dag
Vi vet inte det verkliga värdet av våra stunder tills de har genomgått test av minnet. -Georges Duhamel
vi-vet-inte-det-verkliga-värdet-av-våra-stunder-tills-de-har-genomgått-test-av-minnet
Klättra till lugn, att hitta det verkliga värdet, utforma himlen blomstrande på jorden. -The Moody Blues
klättra-till-lugn-att-hitta-det-verkliga-värdet-utforma-himlen-blomstrande-på-jorden
Det verkliga värdet av ögonblick aldrig känt tills det blir ett minne.
det-verkliga-värdet-av-ögonblick-aldrig-känt-tills-det-blir-ett-minne
När vi inte kan ha det som vi vill, vi börjar inse det verkliga värdet av vad vi redan har. -Ash Sweeney
när-vi-inte-kan-ha-det-som-vi-vill-vi-börjar-inse-det-verkliga-värdet-av-vad-vi-redan-har