Det var ett misstag, du sa. Men den grymma sak var, det kändes som misstaget var min, för att lita på dig.


det-var-ett-misstag-men-den-grymma-sak-var-det-kändes-som-misstaget-var-min-för-att-lita-på-dig
detvarettmisstagmendengrymmasakvardetkändessommisstagetminfrattlitadigdet varvar ettett misstagmen denden grymmagrymma saksak vardet kändeskändes somsom misstagetmisstaget varvar minför attatt litalita påpå digdet var ettvar ett misstagmen den grymmaden grymma sakgrymma sak vardet kändes somkändes som misstagetsom misstaget varmisstaget var minför att litaatt lita pålita på digdet var ett misstagmen den grymma sakden grymma sak vardet kändes som misstagetkändes som misstaget varsom misstaget var minför att lita påatt lita på digmen den grymma sak vardet kändes som misstaget varkändes som misstaget var minför att lita på dig

Faller för dig var min värsta brott, att bryta mot reglerna var min största straff men älska dig var det bästa beslutet. -Monika Geidane
faller-för-dig-var-min-värsta-brott-att-bryta-reglerna-var-min-största-straff-men-älska-dig-var-det-bästa-beslutet
Det var inte så länge sedan men tiden kändes annorlunda då som det var mer av det
det-var-inte-så-länge-sedan-men-tiden-kändes-annorlunda-då-som-det-var-mer-av-det
Faller för dig var inte min största misstag. Misstaget att tro att du skulle fallit för mig också.
faller-för-dig-var-inte-min-största-misstag-misstaget-att-tro-att-skulle-fallit-för-mig-också
Träffa dig var öde, att bli din vän var ett val, men kär i dig var bortom min kontroll.
träffa-dig-var-öde-att-bli-din-vän-var-ett-val-men-kär-i-dig-var-bortom-min-kontroll
Dag efter dag går, och mitt hjärta fortsätter att bryta. Eftersom älska dig var ett val... låta det blekna var misstaget... -Amanda Kuchera
dag-efter-dag-går-och-mitt-hjärta-fortsätter-att-bryta-eftersom-älska-dig-var-ett-val-lå-det-blekna-var-misstaget
Lämnar mig var inte ditt fel men ger dig min villkorslös kärlek var mitt största misstag.
lämnar-mig-var-inte-ditt-fel-men-ger-dig-min-villkorslös-kärlek-var-mitt-största-misstag