Det värsta i världen, bredvid anarki, är regeringen.


det-värsta-i-världen-bredvid-anarki-är-regeringen
detvärstavärldenbredvidanarkiärregeringendet värstavärsta ii världenbredvid anarkiär regeringendet värsta ivärsta i världendet värsta i världen

Den värsta fiende liv, frihet och de gemensamma decencies är total anarki deras näst värsta fiende är total verkningsgrad.Regeringen utblottade av energi, någonsin kommer att producera anarki.Regeringen och samarbete är i allt livslagarna. Anarki och konkurrens, lagar död.Misslyckande är inte det värsta i världen, är det värsta att inte försöka.Jag tror att den amerikanska regeringen är nu den mest korrupta regeringen i världen.Det mest smärtsamma i världen tänker att förlora någon som är alltid bredvid dig.