Det tar tid, kärlek och stöd att hitta fred med den rastlösa en.


det-tar-tid-kärlek-och-stöd-att-hitta-fred-med-den-rastlö
deidra saraultdettartidkärlekochstdatthittafredmeddenrastlsadet tartar tidkärlek ochoch stödstöd attatt hittahitta fredfred medmed denden rastlösarastlösa endet tar tidkärlek och stödoch stöd attstöd att hittaatt hitta fredhitta fred medfred med denmed den rastlösaden rastlösa enkärlek och stöd attoch stöd att hittastöd att hitta fredatt hitta fred medhitta fred med denfred med den rastlösamed den rastlösa enkärlek och stöd att hittaoch stöd att hitta fredstöd att hitta fred medatt hitta fred med denhitta fred med den rastlösafred med den rastlösa en

Kärlek tar stöd från två personer, kan kärleken inte stå upp med en gör allt arbete. -Mauricio Patino
kärlek-tar-stöd-från-två-personer-kan-kärleken-inte-stå-upp-med-gör-allt-arbete
Anorexi, det är ett problem att många har. Men kan besegras med hjälp och stöd av familj och vänner .. Bara om jag hade den hjälp och stöd.
anorexi-det-är-ett-problem-att-många-har-men-kan-besegras-med-hjälp-och-stöd-av-familj-och-vänner-bara-om-jag-hade-den-hjälp-och-stöd
Ingen ser en blomma verkligen det är så liten. Vi har inte tid, och att se tar tid - vill ha en vän tar tid.
ingen-ser-blomma-verkligen-det-är-så-liten-vi-har-inte-tid-och-att-se-tar-tid-vill-ha-vän-tar-tid
Den frid som finns inom oss, måste vi upplever det. Och om vi söker fred utanför vi aldrig kommer att hitta fred inom.
den-frid-som-finns-inom-oss-måste-vi-upplever-det-och-om-vi-söker-fred-utanför-vi-aldrig-kommer-att-hitta-fred-inom
Nu en del människor säger lycka tar så mycket lång tid att hitta. Tja, jag har svårt att lämna din kärlek bakom mig.
nu-del-människor-säger-lycka-tar-så-mycket-lång-tid-att-hitta-tja-jag-har-svårt-att-lämna-din-kärlek-bakom-mig
Kärlek är inte ägande. Kärlek är partnerskap. Det tar tid, ansträngning och smärta att vara kär. -Ryan T
kärlek-är-inte-ägande-kärlek-är-partnerskap-det-tar-tid-ansträngning-och-smärta-att-vara-kär