Det tar ingen fantasi för att leva i ditt sätt.


det-tar-ingen-fantasi-för-att-leva-i-ditt-sätt
dettaringenfantasifrattlevadittsättdet tartar ingeningen fantasifantasi förför attatt levaleva ii dittditt sättdet tar ingentar ingen fantasiingen fantasi förfantasi för attför att levaatt leva ileva i ditti ditt sättdet tar ingen fantasitar ingen fantasi föringen fantasi för attfantasi för att levaför att leva iatt leva i dittleva i ditt sättdet tar ingen fantasi förtar ingen fantasi för attingen fantasi för att levafantasi för att leva iför att leva i dittatt leva i ditt sätt

Om du lever ditt liv på ditt eget sätt, du äger ditt sätt att leva.Tveka aldrig att leva ditt liv som dig själv och på det sätt du vill leva.Vi har bara ett liv, men på många sätt, där vi kan leva det, kan vi leva för andra eller väljer att leva för ossDet tar inte kompromissa för att ge människor deras rättigheter. Det tar inga pengar att respektera individen. Det tar ingen undersökning för att ta bort förtrycket.Det är viktigt att lita på din fantasi för ditt sinne för humor och ditt minne för dina sanningar. Inte tvärtom.Låt aldrig andras åsikter påverkar dig, leva ditt liv på ditt eget sätt och till fullo.