Det största i livet är gränslös kärlek till dem som behöver det och för dem som inte gör det


det-största-i-livet-är-gränslös-kärlek-till-dem-som-behöver-det-och-för-dem-som-inte-gör-det
jeremy limndetstrstalivetärgränslskärlektilldemsombehverdetochfrintegrdet störstastörsta ii livetlivet ärär gränslösgränslös kärlekkärlek tilltill demdem somsom behöverbehöver detdet ochoch förför demdem somsom inteinte görgör detdet största istörsta i liveti livet ärlivet är gränslösär gränslös kärlekgränslös kärlek tillkärlek till demtill dem somdem som behöversom behöver detbehöver det ochdet och föroch för demför dem somdem som intesom inte görinte gör detdet största i livetstörsta i livet äri livet är gränslöslivet är gränslös kärlekär gränslös kärlek tillgränslös kärlek till demkärlek till dem somtill dem som behöverdem som behöver detsom behöver det ochbehöver det och fördet och för democh för dem somför dem som intedem som inte görsom inte gör detdet största i livet ärstörsta i livet är gränslösi livet är gränslös kärleklivet är gränslös kärlek tillär gränslös kärlek till demgränslös kärlek till dem somkärlek till dem som behövertill dem som behöver detdem som behöver det ochsom behöver det och förbehöver det och för demdet och för dem somoch för dem som inteför dem som inte gördem som inte gör det

Att erövra de utmaningar som livet, behöver vi kärlek, tro och hopp, men den största vapnet av dem alla är KÄRLEK. -Terry Mark
att-erövra-de-utmaningar-som-livet-behöver-vi-kärlek-tro-och-hopp-men-den-största-vapnet-av-dem-alla-är-kÄrlek
Gud ger mirakel för dem som tror, ​​mod till dem med tro, hopp till dem som drömmer, och kärlek till dem som accepterar.
gud-ger-mirakel-för-dem-som-tror-​​mod-till-dem-med-tro-hopp-till-dem-som-drömmer-och-kärlek-till-dem-som-accepterar
Du behöver inte någon som inte behöver dig. Fokus på dem som verkligen uppskattar dig och bli av med dem som inte gör det.
du-behöver-inte-någon-som-inte-behöver-dig-fokus-på-dem-som-verkligen-uppskattar-dig-och-bli-av-med-dem-som-inte-gör-det
Livet är bäst för dem som åtnjuter det. Svårt för dem som analyserar det och värre för dem som kritiserar den. Vår inställning definierar våra liv. -Anmol Andore
livet-är-bäst-för-dem-som-åtnjuter-det-svårt-för-dem-som-analyserar-det-och-värre-för-dem-som-kritiserar-den-vår-inställning-definierar
Ingenting i livet är lätt. Förvänta dig inte saker att ges till dig. Gå ut och uppnå dem. Bra saker kommer till dem som arbetar för dem. -Melchor Lim
ingenting-i-livet-är-lätt-förvänta-dig-inte-saker-att-ges-till-dig-gå-ut-och-uppnå-dem-bra-saker-kommer-till-dem-som-arbetar-för-dem
I tron att det finns tillräckligt med ljus för dem som vill tro och tillräckligt skuggor förblinda dem som inte gör det.
i-tron-att-det-finns-tillräckligt-med-ljus-för-dem-som-vill-tro-och-tillräckligt-skuggor-förblinda-dem-som-inte-gör-det