Det säger: Här är allting kvar, här vänta dig i godt förvar tusende vackra sånger; hvar har du varit, hvar?


det-säger-här-är-allting-kvar-här-vänta-dig-i-godt-förvar-tusende-vackra-sånger-hvar-har-varit-hvar
erik axel karlfeldtdetsägerhäräralltingkvarhärväntadiggodtfrvartusendevackrasångerhvarharvarithvardet sägerhär ärär alltingallting kvarhär väntavänta digdig ii godtgodt förvarförvar tusendetusende vackravackra sångerhvar harhar dudu varithär är alltingär allting kvarhär vänta digvänta dig idig i godti godt förvargodt förvar tusendeförvar tusende vackratusende vackra sångerhvar har duhar du varithär är allting kvarhär vänta dig ivänta dig i godtdig i godt förvari godt förvar tusendegodt förvar tusende vackraförvar tusende vackra sångerhvar har du varithär vänta dig i godtvänta dig i godt förvardig i godt förvar tusendei godt förvar tusende vackragodt förvar tusende vackra sånger

Jag har nu varit i det här landet i tretton år, eftersom jag var sjutton. Så det här är mitt andra hem
jag-har-nu-varit-i-det-här-landet-i-tretton-år-eftersom-jag-var-sjutton-så-det-här-är-mitt-andra-hem
Här är min kärlek, ta det. Här är min själ, använd den. Här är mitt hjärta, inte bryta den. Här är min hand, hålla och tillsammans kommer vi att göra det för evigt
här-är-min-kärlek-det-här-är-min-själ-använd-den-här-är-mitt-hjärta-inte-bryta-den-här-är-min-hand-hålla-och-tillsammans-kommer-vi
Här är till dig och här är för mig, och jag hoppas att vi aldrig oense. Men, om det någonsin skulle vara, till helvetet med dig, här finns till MIG! -Anonym
här-är-till-dig-och-här-är-för-mig-och-jag-hoppas-att-vi-aldrig-oense-men-om-det-någonsin-skulle-vara-till-helvetet-med-dig-här-finns-till-mig
Där Ive varit är en lång historia. Varför Im här är lätt Jag har saknat dig.
där-ive-varit-är-lång-historia-varför-im-här-är-lätt-jag-har-saknat-dig
Här är dåligt här är bra här är det dåliga som är i bra här är det goda som är i dåligt här är livet
här-är-dåligt-här-är-bra-här-är-det-dåliga-som-är-i-bra-här-är-det-goda-som-är-i-dåligt-här-är-livet
Även om du inte är här längre och ingenstans att finna, säger mitt hjärta du är fortfarande här och överallt att hittas.
Även-om-inte-är-här-längre-och-ingenstans-att-finna-säger-mitt-hjärta-är-fortfarande-här-och-överallt-att-hittas