Det mänskliga hjärtat känns saker ögonen inte kan se, och vet vad sinnet inte kan förstå


det-mänskliga-hjärtat-känns-saker-ögonen-inte-kan-se-och-vet-vad-sinnet-inte-kan-förstå
robert valettdetmänskligahjärtatkännssakergonenintekanseochvetvadsinnetfrstådet mänskligamänskliga hjärtathjärtat kännskänns sakersaker ögonenögonen inteinte kankan seoch vetvet vadvad sinnetsinnet inteinte kankan förstådet mänskliga hjärtatmänskliga hjärtat kännshjärtat känns sakerkänns saker ögonensaker ögonen inteögonen inte kaninte kan seoch vet vadvet vad sinnetvad sinnet intesinnet inte kaninte kan förstådet mänskliga hjärtat kännsmänskliga hjärtat känns sakerhjärtat känns saker ögonenkänns saker ögonen intesaker ögonen inte kanögonen inte kan seoch vet vad sinnetvet vad sinnet intevad sinnet inte kansinnet inte kan förstådet mänskliga hjärtat känns sakermänskliga hjärtat känns saker ögonenhjärtat känns saker ögonen intekänns saker ögonen inte kansaker ögonen inte kan seoch vet vad sinnet intevet vad sinnet inte kanvad sinnet inte kan förstå

Det mänskliga hjärtat känner saker som ögonen inte ser och känner saker som sinnet inte kan förstå. -Ritu Ghatourey
det-mänskliga-hjärtat-känner-saker-som-ögonen-inte-ser-och-känner-saker-som-sinnet-inte-kan-förstå
Vad ögonen inte ser... Sinnet vet... vad sinnet inte vet... Hjärtat känns... Vad hjärtat inte känner... Själen följer. -Thami Moyo
vad-ögonen-inte-ser-sinnet-vet-vad-sinnet-inte-vet-hjärtat-känns-vad-hjärtat-inte-känner-själen-följer
Hjärnan gör det tänkande, men hjärtat vet mer om kärlek än sinnet någonsin kan förstå.
hjärnan-gör-det-tänkande-men-hjärtat-vet-mer-om-kärlek-än-sinnet-någonsin-kan-förstå
Religionen är kraftlöshet det mänskliga sinnet att hantera händelser kan inte förstå.
religionen-är-kraftlöshet-det-mänskliga-sinnet-att-hantera-händelser-kan-inte-förstå
Kärlek är inte vad sinnet tänker, men vad hjärtat känns
kärlek-är-inte-vad-sinnet-tänker-men-vad-hjärtat-känns
Vad sinnet inte kan acceptera, kan hjärtat äntligen aldrig älska. -John Shelby Spong
vad-sinnet-inte-kan-acceptera-kan-hjärtat-äntligen-aldrig-älska